4 de jul. 2018

El Bages és la comarca de Barcelona on més van créixer els llocs de treball el 2017


La dada, condicionada per la redistribució administrativa dels professors, situa la comarca amb un increment del 7,8 % de les ocupacions
carles blaya 04.07.2018 | 09:05


El Bages va ser, l'any passat, la comarca de la demarcació de Barcelona amb una evolució més favorable dels llocs de treball, en experimentar un creixement del 7,8%, més del doble de la mitjana de la província (3,6%). L'increment brusc (l'any anterior, el creixement havia estat del 3,5%) està condicionat pel fet que hi ha hagut una redistribució administrativa dels professors depenents del departament d'Ensenyament, que abans cotitzaven tots al Barcelonès. Si es resta aquest augment conjuntural, l'augment real dels llocs de treball se situaria a l'entorn del 3,2%. Així es desprèn de l'«Informe Territorial» de la demarcació que elabora anualment la Diputació de Barcelona.

Tenint en compte aquesta circumstància, el Bages se situa com la primera comarca de la demarcació en increment de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons el compte de cotització de l'empresa), per sobre del Maresme (6,5%). La resta de comarques de la província han experimentat augments d'entre l'1,8% (Garraf) i el 4,5% (Baix Llobergat). En aquest apartat, només el Berguedà registra un decreixement, del 0,02%. En el cas de l'Anoia, l'increment ha estat del 2%, i del 3,5% en el del Moianès.

En el cas del Bages, l'increment dels llocs de treball es deu bàsicament al del treball assalariat (9,7%, però cal restar-hi la diferència per la redistribució dels professors d'Ensenyament). El treball autònom, en canvi, s'ha reduït el 0,1%. Per sectors, l'increment s'ha experimentat especialement al de la construcció (4,8%) i de l'agricultura (4,6%). Perden llocs de treball les indúsutries tèxtils (-1,8%) i el comerç al detall (-1,4%), però en guanyen especialment el sector del transport terrestre (9,2%) i el dels serveis a edificis i de jardineria (7,7%).

Per muinicipis, hi ha hagut creixements especialment significatius a Manresa (13,8%, en part, destaca l'informe, per la redistribució administrativa d'Ensenyament) i a Sant Fruitós de Bages (7,7%).

Quant a la població ocupada (afiliats a la Seguretat Social segons el lloc de residència), el Bages va registrar l'any passat un increment del 2,9%, un punt menys que la comarca que va liderar la creació d'ocupació, el Garraf. A l'Anoia la població ocupada registrada va créixer el 3%, quatre dècimes menys que al Moianès, mentre que al Berguedà l'incrmenet va ser de només el 0,9%, el menor de la demarcació.

Per nombre d'empreses, el Bages en va perdre (-0,2%), com ho van fer també l'Anoia (-0,8%) i el Berguedà (-3,7%). Al Moianès es va experimentar un creixement de la quantitat d'empreses (0,5%), lluny, però, de l'increment de l'1,1% del Vallès Oriental, comarca on més van créixer de tota la demarcació. Així, les empreses del Bages suposen el 2,9% del total de la província; les de l'Anoia, l'1,8%; les del Berguedà, el 0,7%; i les del Moianès, el 0,2%.

La taxa d'atur va ser del 12,1% tant a les comarques del Berguedà com del Bages, la mateixa que la mitjana de la demarcació, i 5 dècimes per sota de la mitjana catalana. A l'Anoia la taxa va ser la més elevada de tota la demarcació, 14,5%, mentre que al Moianès es va registrar la més baixa, 8,5%.

Durant el 2017, el Bages va reduir el 7% el seu nombre d'aturats registrats, un ritme inferior al del conjunt de la demarcació (-8,5%) i de Catalunya (-7,9%). La reducció va ser superior a l'Anoia (-9,4%) i al Moianès (-8,2%), mentre que al Berguedà el ritme de reducció de l'atur va ser el més baix de la demarcació (-0,6%). El Baix Llobregat va experimentar la reducció més accelerada (-11,5%).

4 juliol 2018

Regió7